This is a Purot.net wiki

Changes


Show: |   
22.04.2013
  Peruskoulun 3. lähipäivä edited hponka 22.04.2013 23:02
  Peruskoulun 3. lähipäivä edited hponka 22.04.2013 23:02
  Peruskoulun 3. lähipäivä edited hponka 22.04.2013 23:02
  Etusivu edited hponka 22.04.2013 22:02
17.04.2013
  Minkä luokka-asteen oppilaille voidaan luoda omat tunnukset? liked this message hponka 17.04.2013 16:15
  Peruskoulun+lukion 2. lähipäivä https://tiedostopalvelu.maanmittausla... karttoja anjuntun 17.04.2013 16:10
  TVT- strategia edited lhyvarin 17.04.2013 16:05
  Peruskoulun+lukion 2. lähipäivä http://opettajatv.yle.fi/teemat/aine/683 Maantietoa anjuntun 17.04.2013 16:04
  Peruskoulun+lukion 2. lähipäivä http://opettajatv.yle.fi/teemat/aine/578 ylen biologiaa.. anjuntun 17.04.2013 16:02
  TVT-strategiaan kysymys edited milapink 17.04.2013 15:53
  osaamisen varmistaminen edited hetiainen 17.04.2013 15:51
  osaamisen varmistaminen edited hetiainen 17.04.2013 15:51
  osaamisen varmistaminen edited hetiainen 17.04.2013 15:51
  TVT-strategiaan kysymys edited hponka 17.04.2013 15:50
  Mitä tietoja/taitoja harjoitellaan milläkin luokka-asteella? edited heikkisaukko 17.04.2013 15:50
  TVT- strategia edited hponka 17.04.2013 15:50
  TVT- strategia edited lhyvarin 17.04.2013 15:49
  osaamisen varmistaminen edited hetiainen 17.04.2013 15:49
  TVT-strategiaan kysymys edited milapink 17.04.2013 15:48
  osaamisen varmistaminen edited hetiainen 17.04.2013 15:44
  TVT- strategia edited lhyvarin 17.04.2013 15:41
  Mitä tietoja/taitoja harjoitellaan milläkin luokka-asteella? edited heikkisaukko 17.04.2013 15:41
  TVT-strategiaan kysymys edited milapink 17.04.2013 15:41
  Minkä luokka-asteen oppilaille voidaan luoda omat tunnukset? Tunnukset keskitetysti kerätty turvalliseen paikkaan, josta ne tarpeen tullen voidaan tarkistaa. Saririntamaki 17.04.2013 15:40
  Learning cafe edited hponka 17.04.2013 15:37
  Minkä luokka-asteen oppilaille voidaan luoda omat tunnukset? Yläasteelle tultaessa jokaisella olisi jo omat tunnukset ja hallitsisi niiden käyttöä. Saririntamaki 17.04.2013 15:37
  Learning cafe edited hponka 17.04.2013 15:36
  TVT- strategia edited lhyvarin 17.04.2013 15:35
  Minkä luokka-asteen oppilaille voidaan luoda omat tunnukset? Sisällön suhteen pohdittava tarkkaan töiden julkisuus. Saririntamaki 17.04.2013 15:32

Discuss & brainstorm