This is a Purot.net wiki
  • View:

Ennakkotehtävä

  1. Vastaa ennakkokyselyyn tästä
  2. Seuraa verkko-opetukseen, sosiaaliseen mediaan ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvää julkista keskustelua. Mistä keskustellaan juuri nyt?
  3. Mikä on oma haasteesi tai kehityskohteesi TVT:n ja sosiaalisen median käytössä opetuksessa? Mitä kehityskohteita näet koko koulun tasolla?
    • Kirjoita ajatuksesi muistiin (muistivihkoon, verkkoon, blogiin, tms.) ja tuo ne mukanasi koulutukseen. 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Timo ja Eini. Laitteiden toimivuus ja niiden käytön osaaminen. Yleensäkin tunnistaa, mitä kaikkia systeemejä on olemassa! Tavoite kotitalousblogi.
tsilvola   (25.03.2013 16:45)
  Reply

Hei!
Nyt löytyi oikea paikka.
anonymous   (25.03.2013 13:17)
  Reply

Helou, täällä ollaan.
anjuntun   (25.03.2013 13:11)
  Reply