This is a Purot.net wiki
  • View:

Photoshop netissä

Tekijä

Liisa

Arvioitava some-palvelu

Kuvankäsittely- ja piirto-ohjelmat

 

3. Miksi valitsitte juuri kyseisen palvelun?

Yläkoulun AT-kurssilla voisimme opiskella ilmaista Photoshop -ohjelmaa.

Some-palvelun pedagoginen käytettävyys

 

4. Arvioikaa palvelun pedagogista käytettävyyttä. Miettikää ensin, mihin se soveltuisi ja arvioikaa sitä tarkemmin juuri siitä näkökulmasta. 

Kirjatkaa havaintonne/pohdintanne tähän.

Nopeasti vilkaistuna kumpaakin vaihtoehtoa voisin kokeilla AT-ryhmän kanssa yläkoulussa. Opetuskokeilun jälkeen voisin muodostaa tarkemman käsityksen ohjelman soveltuvuudesta koulukäyttöön.

Johtopäätökset / yhteenveto

5. Valitkaa 3-5 tärkeintä johtopäätöstänne ja kirjoittakaa ne perusteluineen tähän.

Molemmat Photoshop -versiot näyttivät toimivilta ohjelmilta opetukseen.

Esittäminen

6. Valmistautukaa esittämään työnne muille. Pidemmässä projektityössä tämä kohta sisältäisi esim. diaesitysken, posterin tms. tekemisen ja ryhmälle tapahtuvan esityksen suunnittelun.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username