This is a Purot.net wiki
  • View:

TVT-strategiaan kysymys

Sisältöalue

TVT-strategiaan kysymys

Mitä eri tietoteknisiä asioita eri luokka-asteilla pitäisi osata? (taidot, ohjelmat, nettietiketti, medialukutaito ym.?)

1-3lk: Wordin käyttö, turvallinen netinkäyttö, erilaiset laitteet (tabletit, läppärit, pöytäkoneet), tallentaminen ja tulostaminen, oppimispelit

4-6lk: Excel, PowerPoint, monipuolinen tiedonhaku, lähteiden arviointi, kymmensormijärjestelmä jollain tavalla, oppimisympäristöjen käyttö

7-9lk: kuvankäsittely, elokuvat, tekijänoikeudet, lehdentaitto (artikkelien kirjoittaminen), Google Driven käyttö, sosiaalisen media käyttö ja nettietiketti

lukio: oppimisblogit, sähköiset ylioppilaskokeet

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username