This is a Purot.net wiki
  • View:

Minkä luokka-asteen oppilaille voidaan luoda omat tunnukset?

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Tunnukset keskitetysti kerätty turvalliseen paikkaan, josta ne tarpeen tullen voidaan tarkistaa.

Yläasteelle tultaessa jokaisella olisi jo omat tunnukset ja hallitsisi niiden käyttöä.

Sisällön suhteen pohdittava tarkkaan töiden julkisuus.
  Reply
1
Likers
hponka

Tavoitteeksi 4. luokasta ylöspäin, sitä ennen on harjoiteltu tietokoneen peruskäyttöä.

Viimeistään ala-asteen 3.-4. luokkalaisille.
Oppilaille tunnukset, jotka huoltajilla tiedossa.