This is a Purot.net wiki
 • View:

Mitä tietoja/taitoja harjoitellaan milläkin luokka-asteella?

Sisältöalue

 • Meillä on käytössä yhdenlainen strategia, joka ei koskaan ole oikein tullut käyttöön. Tämä on kyllä ollut aika yksiselitteinen, josta kuka tahansa tietää, mitä milloinkin tehdään.
 • Keskeiset tavoitteet luokka-asteittain.
 • Yhtenäistäminen kunnan koulujen sisällä.
 • Välineistön nykyaikaistaminen ja kaikilla kouluilla tasapuolinen tilanne sen suhteen esim. iPadeja yläkoulullekin. Koulun tarjottava välineitä, jotta kaikilla tasapuolinen välineistö (oppilaillakin)
 • Välineistö opettajan kontrollissa
 • Opettajien atk:n perustaitojen päivittäminen
 • 1-3 lk: Word, perusharjoittelu, kymmensormitekniikka
 • 4-6 lk : PowerPoint, Excel, tekijänoikeudet, kymmensormitekniikka
 • 7-9 lk: Windowsin perustoiminnot, tiedonhaku, mediakriittisyys, tekijänoikeudet, lähdemerkinnät,
 • lukio: sähköiset yo-kirjoitukset ja niiden vaatima mediakriittisyys
 • NETIKETTI kaikilla luokka-asteilla. (Turvallinen netin käyttö)
 • Tuntiresurssin käytäntö. Mistä aika ATK:lle?
 • Voisko yläkoulun oppilaat käyttää lukion laitteita/tiloja? Mikä estää? läppärit, iPadit,
 •  

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username