This is a Purot.net wiki
  • View:

TVT- strategia

Tietotekniikka opettajien haltuun

Miten saadaan ajanmukainen välineistö kaikkien käyttöön ja haltuun?

* Henkilökohtaisia opetustuokioita opettajille

* Yhteinen Veso-koulutus

* Opettajat tekevät joka kurssille vähintään yhden tehtävän, joka edellyttää uusien välineiden käyttöä

* Kaikille pitää olla välineet saatavilla

* Vertaispienryhmäopetusta opettajille esim. 1-2 tuntia /kerta

* Pienryhmäopetus voisi kokoontua esim. kerran jaksossa, jossa jokainen opettaja voisi tehdä jaksolle sopivia tehtäviä

* Nopeasti toteutettavia pieniä harjoituksia pienryhmissä

* Atk-tukihenkilö opettajien käyttöön

* Otetaan oppilaiden osaaminen opettajien tueksi

* Kokeilemalla ja tekemällä oppii parhaiten

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username