This is a Purot.net wiki

Peruskoulun TVT-strategia

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

@krautio

Excel on hyvä ja helpohko taulukkolaskentaohjelma, jolla voi laskea monenlaisia juttuja tehdä esim. pylväs -ja ympyrädiagrammeja.Tuttu ohjelma. Kuvan liittäminen on aika yksinkertaista, niitä pitäisi osata myös muokata.

Hanna, Heikki, Helena ja Johanna

-Opettajille pitäisi turvata tvt-tietojen päivittäminen osittain työajalla, jotta kaikki ei jäisi itseopiskelun varaan.Perehdyttämisen lisäksi pitäisi huolehtia varsinkin alussa siitä, että käyttäjät saavat tukea ja motivointia säännöllisesti. Jokaisen täytyy sitoutua tvt-menetelmien käyttöön.
-Tietosuoja-asiat mietityttävät kovasti. Samoin tekijänoikeudet.
-Käyttäjien tietotekniikan hallinnassa on suuria eroja (sekä opettajat että oppilaat)

Kaisa, Paula, Kirsi

1. luokka: koneen käynnistäminen: löydetään oppiaineen kansiot pikakuvakkeina: äidinkieli ja matematiikka, koneen ja hiiren käyttö sekä koneen sammuttaminen

2. luokka: koneella kirjoittaminen, isot kirjaimet ja lopetusmerkit, rivin vaihto

3. luokka: tekstinkäsittelytaidot Wordillä: fontti ja sen koko, tulostaminen, tiedonhaku

4. luokka: kuvan liittäminen

5.-6. lk.: taulukot

Kommentoikaa!

Ryhmä: Antti, Tuija, Heini, Minna, Tero

- oppilaiden medialukutaitoa pitäisi ehdottomasti kehittää, samoin perustaitoja, kuten wordin ja muiden perusohjelmien käyttöä jne.
- aloitetaan aikaisin, jo eskarissa jotkut asiat
- tekijänoikeusasiat osaksi opettamista (esim. vastuun käsite, netissä kiusaaminen)