This is a Purot.net wiki
  • View:

sometu.ning.com

Tekijä(t)

1. Muodostakaa parit ja kirjoittakaa nimenne tähän. 

Helena

Arvioitava some-palvelu

 

2. Valitkaa yksi mikä tahansa some-palvelu. Kirjatkaa sen nimi tähän ja lisätkää siihen linkki.http://sometu.ning.com/

3. Miksi valitsitte juuri kyseisen palvelun? Halusin vain katsoa mitä tämä palvelu sisältää.

Some-palvelun pedagoginen käytettävyys

 

4. Arvioikaa palvelun pedagogista käytettävyyttä. Miettikää ensin, mihin se soveltuisi ja arvioikaa sitä tarkemmin juuri siitä näkökulmasta. 

Kirjatkaa havaintonne/pohdintanne tähän.Näytti vähän sekavalta ensi silmäyksellä.

Johtopäätökset / yhteenveto

5. Valitkaa 3-5 tärkeintä johtopäätöstänne ja kirjoittakaa ne perusteluineen tähän.

Esittäminen

6. Valmistautukaa esittämään työnne muille. Pidemmässä projektityössä tämä kohta sisältäisi esim. diaesitysken, posterin tms. tekemisen ja ryhmälle tapahtuvan esityksen suunnittelun.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username