This is a Purot.net wiki
  • View:

pearltrees

Tekijä

1. Muodostakaa parit ja kirjoittakaa nimenne tähän. Tiina

Arvioitava some-palvelu

 

2. Valitkaa yksi mikä tahansa some-palvelu. Kirjatkaa sen nimi tähän ja lisätkää siihen linkki.

pearltrees, www.pearltress.com

3. Miksi valitsitte juuri kyseisen palvelun?

Vaikutti kiinostavalta, itsekin voisi koota tällä kursseihin liittyviä linkkejä. Sopii myös käsitekarttojen tekoon.

Some-palvelun pedagoginen käytettävyys

 

4. Arvioikaa palvelun pedagogista käytettävyyttä. Miettikää ensin, mihin se soveltuisi ja arvioikaa sitä tarkemmin juuri siitä näkökulmasta. 

Kirjatkaa havaintonne/pohdintanne tähän.

Vaikuttaa helppokäyttöiseltä, "puuhun" voi liittää nettilinkkejä, omaa tekstiä sekä kuvia.  Soveltuu käsitekarttojen tekoon. Tai erilaisten esitysten lunttilapuksi.

Johtopäätökset / yhteenveto

5. Valitkaa 3-5 tärkeintä johtopäätöstänne ja kirjoittakaa ne perusteluineen tähän.

Helppokäyttöinen, näyttävä, nopea..

Esittäminen

6. Valmistautukaa esittämään työnne muille. Pidemmässä projektityössä tämä kohta sisältäisi esim. diaesitysken, posterin tms. tekemisen ja ryhmälle tapahtuvan esityksen suunnittelun.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username