This is a Purot.net wiki
 • View:

osaamisen varmistaminen

Sisältöalue

Miten varmistetaan oppilaiden ja erityisesti opettajien riittävä osaaminen (tekninen ja pedagoginen)?

 

 • selkeät tavoitteet kaikkien tiedossa
 • oppilaat: osaamisen tasot tiedossa, mitä milläkin luokkatasolla
 • tavoitteiden tulee olla konkreettisia
 • TVT-tukihenkilöitä, joilla on OIKEASTI resursseja auttaa
 • jatkuvaa koulutusta, mutta ei koulutusta koulutuksen vuoksi -> otetaan taidot käyttöön
 • apuja välittömästi, kun tarve ilmenee -> viikkojen odottelu vie motivaation
 • tekniikka on väline, sisältö! 
 • oppimisen kohde selvillä
 • benchmarkkaaminen, mitä muualla on jo tehty ja näistä oppiminen
 • malleja muualta, benchlearning
 • opettajien sitouttaminen, kaikille tärkeä asia
 • veso -koulutusta
 • koneet ajantasalla ja toimivia, laitteiden huolto
 • riittävästi koneita (vähintään koulun suurimman luokan verran)
 • yhteistyö opettajien kesken
 • kunnan päättäjien sitouttaminen tvt-strategiaan -> resurssointi
 • Pedagoginen osaaminen: asian palastelu pienempiin osasiin, tartuntapintaa opettajan työhön ja opetukseen
 • kanavoidaan oppilaiden taidot viihdekäytöstä hyötykäyttöön

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username