This is a Purot.net wiki
  • View:

Pinterest

Tekijä(t)

1. Muodostakaa parit ja kirjoittakaa nimenne tähän. 

Henna

Arvioitava some-palvelu

 

2. Valitkaa yksi mikä tahansa some-palvelu. Kirjatkaa sen nimi tähän ja lisätkää siihen linkki.

Pinterest 

3. Miksi valitsitte juuri kyseisen palvelun?

Pinterest on ollut pinnalla jo jonkin aikaa, mutta minulla ei ole ollut "aikaa" perehtyä siihen. Nyt tuli siis tilaisuus selvittää edes vähän, miksi se on niin suosittu.

Some-palvelun pedagoginen käytettävyys

 

4. Arvioikaa palvelun pedagogista käytettävyyttä. Miettikää ensin, mihin se soveltuisi ja arvioikaa sitä tarkemmin juuri siitä näkökulmasta. 

Kirjatkaa havaintonne/pohdintanne tähän.

Pinterestiä voisi käyttää joko siihen, että opettaja jakaa valmiita linkkikokoelmia. Tai sitten oppilaiden/opiskelijoiden kanssa voitaisiin yhdessä koota linkkejä sovittuun aihealueeseen liittyen. Boardeihin voi kutsua pinnaajia, mutta en osaa sanoa kuinka sujuvasti se toimisi oppilaiden/opiskelijoiden kanssa yhdessä. Mutta ideana ainakin ihan kiehtova.

Johtopäätökset / yhteenveto

5. Valitkaa 3-5 tärkeintä johtopäätöstänne ja kirjoittakaa ne perusteluineen tähän.

Pinterestiin voi "hukkua", täytyy tietää etukäteen mitä hakee. Toisaalta pelkkä Pinterest on pelkkä runsaudensarvi.

Saa sekä visuaalisesti kirjanmerkkejä, että voi koostaa visuaalisia "muistilistoja" eri asioille.

Mainostetaan omia asioita? Pikaisella katselmuksella voi saada tällaisen vaikutelman.

Esittäminen

6. Valmistautukaa esittämään työnne muille. Pidemmässä projektityössä tämä kohta sisältäisi esim. diaesitysken, posterin tms. tekemisen ja ryhmälle tapahtuvan esityksen suunnittelun.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username